Oficiálne pravidlá pre steelové šípky

Aby ste mohli túto hru hrať správne a spravodlivo, je dôležité oboznámiť sa s oficiálnymi pravidlami. Tento článok vám poskytne detailný prehľad pravidiel šípok, inšpirovaný základnými pravidlami, formátmi hier a ďalšími zásadnými pravidlami, ktoré by mal každý hráč šípok poznať.

Základné pravidlá

Začiatok hry

Hra začína s každým hráčom majúcim 501 bodov. Cieľom je tieto body znížiť na nulu (nazývané zatvoriť) čo najrýchlejšie. Hráči sa striedajú v hádzaní troch šípok a skóre získané v každom kole sa odčíta od zostávajúceho skóre.

tabulka ukončenia

Ukončenie hry

Leg (jedno kolo hry) sa môže ukončiť len zásahom do dvojitého poľa (double), čo zahŕňa 20 úzkych vonkajších krúžkov a Bulls Eye (dvojitých 25 bodov).

Double

body v šípkach

Niektoré turnaje, ako napríklad World Grand Prix v Dubline, vyžadujú tiež, aby hráč začal leg zásahom do dvojitého poľa (tzv. Double-In).

Formáty hier

Set Mode

V režime „Set Mode“ musí hráč vyhrať určitý počet legov, aby získal set. Napríklad, ak je hra nastavená na „Best of 5 Sets, Best of 5 Legs“, hráč, ktorý ako prvý vyhrá tri legy, vyhrá set. Hráč, ktorý ako prvý vyhrá tri sety, vyhrá zápas.

Matchplay Mode

V režime „Matchplay Mode“ je špecifikovaný určitý počet legov. Napríklad v hre „Best of 21 Legs“ vyhrá zápas hráč, ktorý ako prvý vyhrá 11 legov. Na Pro Tour a na podujatiach PDC Europe sa hra vždy hrá na vzdialenosť „Best of 11 Legs“. V semifinále sa táto vzdialenosť zvyšuje na „Best of 13 Legs“, finále sa hrá na vzdialenosť „Best of 15 Legs“.

Ďalšie základné pravidlá

Hádzanie šípok

Každý hráč má k dispozícii tri šípky pre jeden hod. Šípky musia byť hodené individuálne. Akákoľvek šípka, ktorá spadne z terče alebo sa odrazí, sa nezapočíta. Šípky musia ostať zaseknuté v terči, kým si ich hráč nevyberie. Hráč musí stáť za hodovou čiarou pri hode. Ak hráč stojí príliš bokom, musí sa riadiť predstavou pokračovania hodovej čiary. Počas hodu súpera nesmie vstúpiť do označenej hádzacej zóny.

Správanie sa a etiketa

Zachovávanie etikety a správneho správania sa počas hry je nevyhnutné. Hráči by mali odstrániť šípky z terča pred tým, než si podajú ruky so súperom, čo nie je považované za neslušné. Tento postup zabezpečuje, že skóre je správne zaznamenané pred akýmkoľvek ďalším krokom v hre.

Tieto pravidlá sú základom pre spravodlivú a zábavnú hru šípok. Či už ste začiatočník alebo pokročilý hráč, oboznámenie sa a dodržiavanie týchto pravidiel zabezpečí, že vaša hra bude nielen súťaživá, ale aj príjemná pre všetkých účastníkov.

 

Oficiálne pravidlá na SlovenskuSlovak Steel darts

Pravidlá pre túto sezónu zavádzajú dôležité aktualizácie pre steelové šípkové turnaje. Sú určené pre jednotlivcov a dvojice a aplikujú sa na všetky turnaje započítavané do rebríčka.

Celé pravidlá: Slovaksteeldarts.sk Pravidla.pdf

Kategórie turnajov  na Slovensku

  • Slovenský pohár (SP): Rozdelený na Slovenský pohár, Master a Lokálnu ligu. Vrátane športových víkendov a medzinárodných WDF turnajov.
  • Účasť: Otvorená pre občanov SR a osoby s dlhodobým pobytom, ktoré splnili podmienky účasti, vrátane zaplatenia členských príspevkov.
  • Majstrovstvá Slovenska (MSR): Vyžaduje minimálne 64 terčov, s jasne stanovenými kategóriami pre mužov, ženy, juniorov a juniorky.

Hrací Model

  • 501 Double Out (DO): Pre mužov, ženy a juniorov U18.
  • 301 Single Out (SO): Pre juniorov do 13 rokov.
  • Zápasy: Rozhoduje rozhodca, ktorý zapisuje skóre a losuje začínajúceho hráča.

Slovenský Pohár

  • Ligy: 1. a 2. liga s max. 16 skupinami. Hrá sa na "best of 7" alebo "best of 5" legov v závislosti od počtu účastníkov.
  • Online Registrácia: Povinná pre účastníkov SP.

Master Turnaje

  • Organizované pre jednotlivcov s minimálnym počtom terčov 8. Formát závisí od počtu hráčov a terčov.