Ako zavesiť šípkový terč? Aká výška a vzdialenosť?

Obstarali ste si terč na šípky a zaujíma vás správny postup jeho inštalácie? Nižšie nájdete detailné kroky pre správne umiestnenie akéhokoľvek typu terča.

Optimálna výška terča

Aby ste zaistili správnu výšku terča, umiestnite stred terča vo výške 1,73 metra od zeme. Tento štandard platí pre všetky typy terčov a je uznávaný medzinárodne.

  • Meranie výšky terča by malo byť prvé na rade pred určením vhodnej vzdialenosti pre hody.

výška

Presná vzdialenosť od hodiaci čiary

Rozlišujeme medzi dvoma druhmi terčov – sisalové a elektronické. Vzdialenosť od čiary hodu sa líši podľa typu terča.

  • Pre sisalové terče určené pre steel šípky je vzdialenosť 2,37 metra.
  • Pre elektronické terče používajúce soft šípky je táto vzdialenosť 2,44 metra.

Meranie sa vykonáva od prednej časti terča, nie od steny.

Vzdialenosti pri steel šípkach

Vzdialenosť steel

Vzdialenosti pri soft šípkach

Vzdialenosť soft

Diagonálne meranie vzdialenosti

Alternatívou je diagonálne meranie vzdialenosti od stredu terča k čiare hodu.

  • Pre terče na steel šípky je potrebná diagonálna vzdialenosť 2,93 metra.
  • Pre terče na soft šípky je to 2,98 metra.

Pri diagonálnom meraní je dôležité, aby jedna osoba držala meracie zariadenie v strede terča a druhá vytiahla meradlo diagonálne k zemi k miestu hranice hodu.

Návod na montáž terča

Montáž šípkového terča by mala začínať s číslom 20 v najvyššom bode. Dbajte na to, aby sa terč nenachádzal v blízkosti okien alebo predmetov náchylných na poškodenie. Tiež vyhnite sa umiestneniu terča v oblastiach s častým pohybom ľudí.

Montáž sisalového terča

U väčšiny sisalových terčov je potrebné do výšky 173cm, umiestniť stred držiaka a následne na neho zavesiť terč.

montáž sisalového terča

Pre viac informácií môžete sledovať video, ktoré vám ukáže celý proces.

Montáž elektronického terča

Pri elektronických terčoch zvyčajne stačí do steny umiestniť skrutku a na ňu terč zavesiť.

Ochrana steny a podlahy

Odporúčame použiť ochranné prvky, ako je ochrana okolo terča alebo koberec, aby ste predišli poškodeniu steny a podlahy.